AI för bättre hälsa

En rapport om nuläget för en konkurrenskraftig svensk AI inom life science-sektorn. More
Download: epub
About Marcus Österberg

Marcus Österberg har sedan 1998 jobbat i ett flertal roller kring webben, främst som webbutvecklare och webbstrateg. Webbstrategi för alla (2014) var hans första bok, men han har under många år dessförinnan skrivit utredningar, rapporter och utbildningsmaterial som webbkonsult. Marcus senaste skrivelse är AI för bättre hälsa (2020), en rapport på uppdrag av det strategiska innovationsprogrammet Swelife.

Learn more about Marcus Österberg
Report this book