Έμμυ, Λία, Επιτέλους Αιμιλία

A detective novel without mystery and suspense
A simple story with great interest
The reader knows the reason for the crime, the motive and the killer, during the reading.
Who was found guilty? How and why? The truth will shine or will not?
See more in Greek by selecting «more». More
Download: epub
  • Category: Fiction » Adventure » Action
  • Words: 52,190
  • Language: Greek
  • ISBN: 9786188417465
About Christos Amvazas, Sr

Ο Χρήστος Αμβαζάς γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1945.
Δεν είναι κάτοχος κανενός πτυχίου Φιλοσοφικής ή Φιλολογικής Σχολής.
Το μόνο πτυχίο που κατέχει είναι αυτό του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού που είναι τελείως άσχετο με τη συγγραφική του δραστηριότητα.
Το εργασιακό του αντικείμενο ήταν ο σχεδιασμός και η κατασκευή Συστημάτων Αυτοματισμού για τη Βιομηχανία. Στον τομέα αυτόν διέπρεψε.
Οι ανά τον κόσμο Βιομηχανίες που έστησε, λειτουργούν και παράγουν δεν είναι καθόλου λίγες.
Λόγω του επαγγέλματός του, ταξιδέψε σε πολλές χώρες.
Η Ευρώπη, η Ασία, η Αφρικής, η Νότια Αμερική, η Μέση Ανατολή, και άλλες περιοχές, φιλονικούν για το «ποια τον φιλοξένησε περισσότερε ημέρες», αλλά μάλλον κερδισμένη είναι η Ελλάδα, η πατρίδα του, αφού κι’ αυτή δεν στερήθηκε καθόλου τις τεχνικές του υπηρεσίες.
Πλημμυρισμένος από εντυπώσεις, εικόνες και εμπειρίες, ξεκίνησε, πριν από δέκα χρόνια περίπου, να γράφει, αποκλειστικά και μόνο για να καλύψει προσωπικές του ανάγκες έκφρασης.
Τα βιβλία του είναι γραμμένα σε απλή γλώσσα, κατανοητή και απευθύνονται σε ένα ευρύ αναγνωστικό κοινό. Στο κοινό του μέσου αναγνώστη.
Τα έργα του έχουν αποσπάσει καλές κριτικές από ανθρώπους του λόγου και της τέχνης.
Είναι μέλος της Ένωσης Λογοτεχνών Βόρειου Ελλάδος
Ζει με την οικογένεια του στη Θεσσαλονίκη. Είναι πατέρας δύο παιδιών.

Christos Amvazas was born in Thessaloniki in 1945. He does not hold any degree in Philosophy or Philology Faculty.
The only degree he holds is that of Electrical Engineer that is totally unrelated to his writing activity.
His work was the design and manufacture of automation systems for the industry. He has excelled in this area.
The worldwide Industries that were set up from him, and which operate and produce until now are far from few.
Due to his profession, he traveled to many countries.
Europe, Asia, Africa, South America, the Middle East, and other regions of the globe. All from the above are arguing over "who hosted him for more days", but Greece, his homeland, is the winner, since Greece was not deprived from his technical services.
Overflowed with impressions, images and experiences, he began writing, about ten years ago, to cover his personal expression needs.
His books are written in plain language, comprehensible and addressed to a wide readership. In the audience of the average reader.
His works have received good reviews from artists, art critics and writers
He is a member of the Writers' Union of Northern Greece.
He lives with his family in Thessaloniki. Ηe is the father of two children.

Learn more about Christos Amvazas, Sr

Also by This Author

Reviews of Έμμυ, Λία, Επιτέλους Αιμιλία by Christos Amvazas, Sr

This book has not yet been reviewed.
Report this book