Truyện Phật Thích Ca

Đức Phật Thích-ca Mâu-ni ra đời cách đây đã hơn 25 thế kỷ. Những gì ngài để lại cho chúng ta qua giáo pháp được truyền dạy khắp năm châu là vô giá, và đã thực sự làm vơi đi rất nhiều khổ đau trong cuộc sống toàn nhân loại.
Mặc dù vậy, việc tái hiện cuộc đời ngài qua một khoảng cách thời gian quá dài thật không phải là chuyện dễ dàng. Những phát hiện gần đây của khoa học khảo cổ đã xác định... More
Available ebook formats: epub

Explore This Book's Authors:

Also by This Publisher

Reviews of Truyện Phật Thích Ca by Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến

This book has not yet been reviewed.
Report this book