Kitabu'l Asfâr

Ben Nebi değilim, Resûl de değilim, velâkin ben vârisim. Verâset-i Muhammediyye hasebiyle tecelli etmekteyim, Hakikat-i Muhammediyye’den mütecellî olan mâhiyeti, O'nun hâlini, kemâlatının bütün suretini, evlâd-ı sulbîsi gibi vâris olarak, verâset-i külliyeyyi cem'iyyetim hasebiyle emr-i Hak ve emr-i Resul ile inzal ve tenzil ederim. More
Available ebook formats: epub mobi pdf lrf pdb txt html
First 10% Sample: epub mobi (Kindle) lrf more Online Reader
About Muhyiddin İbni Arabi

1165 tarihinde, günümüzde İspanya sınırları içinde kalan Mursiye şehrinde dünyaya geldi. Tam adı; Muhyiddin Muhammed bin Ali bin Muhammed el-Arabî et-Tâî el-Hâtimî'dir ve Şeyhü'l Ekber unvanı ile bilinir. Endülüs Devleti'nin hüküm sürdüğü İspanya topraklarında doğan İbn Arabi, Arap Tayy kabilesine mensuptu.
Endülüs'te bir süre daha kaldıktan sonra, seyahate çıktı. Şam, Bağdad ve Mekke'ye giderek orada bulunan tanınmış alim ve şeyhlerle görüştü. 1182'de İbn-i Rüşd ile görüştü. Bu görüşmeyi eserinde anlatır. Bu İbnu Rüşd’ün bilginin akıl yoluyla elde edileceğini söylemesiyle meşhur olduğu yıllardır.
1184-1185'de 'Ureynî' isimli bir şeyh’le tanıştı. Eserlerinde Ondan ilk hocam diye bahseder, çok faydalandığını söyler. 'Ureynî', Ubudiyet [kulluk] meselesinde derin bir bilgiye sahipti.
1196'da Fas’a gitti. Orada yaptığı Seyahatler sırasında büyük şöhret kazandı. 1198'de tekrar Endülüs’e geçti. Gırnata Şehri dolaylarındaki Bağa kasabasında Şekkaz isimli bir şeyhi ziyaret etti. Onun Tasavvuf yolunda karşılaştığı en yüce kimse olduğunu söyler.
1199-1200'de İlk defa Hac için Mekke’ye gitti. 1204'de Medine, Musul, Bağdat'ta bulundu. Musul’dan ayrıldıktan sonra geldiği Konya’da Sadreddin Konevî’nin dul annesi ile evlendi. Selçuk Meliki tarafından hürmet ve ikram gördü.
Sonra Mısır’a geçti. Orada Futuhat-ı Mekkiye'deki sözlerinden ötürü Mısır uleması tarafından hakkında verilen idam fetvasından dolayı oradan kaçtı.
1215 de tekrar Konya’ya geldi. 1220'de Şam’a yerleşti. Zaman zaman civar şehirlere seyahatler yaptı. Şam'da kendisinin Fütuhat'tan sonra en büyük eseri olarak kabul edilen Fusus'u kaleme aldı. İbn Arabi bu eseri rüyasında Peygamber'den ümmetine aktarmak üzere aldığını belirtir. 1239'da Şam'da öldü. Kabri Şam şehri dışında Kasiyun dağı eteğindedir. 1516 yılında I. Selim, Şam’ı Osmanlı toprağı yaptığında oraya türbe, camii ve imaret inşa ettirdi.

Learn more about Muhyiddin İbni Arabi

Explore This Book's Authors:

Also by This Publisher

Reviews of Kitabu'l Asfâr by Muhyiddin İbni Arabi & Faruk Arslan

ERCAN ØZDEMIR reviewed on March 29, 2021
(no rating)
Bra
(reviewed the day of purchase)
Report this book