Şevâhid-ün Nübüvve: Peygamberlik Müjdeleri

Rated 5.00/5 based on 1 reviews
Şevâhidü-ün Nübüvve (Peygamberlik Müjdeleri) kitâbı, derin âlim ve büyük velî Mevlânâ Abdürrahmân Câmî hazretlerinin, “ŞEVÂHİD-ÜN NÜBÜVVE Lİ-TAKVİYET-İ EHLİL-FÜTÜVVE” adlı kitâbının tercümesidir. Muhammed aleyhisselamın peygamberliğine delîl olan alâmetler ve mu’cizelerinin beyânı hakkındadır. More
Download: epub mobi (Kindle) pdf more Online Reader
Price: Free! USD
About Mevlânâ Abdurrahmân Câmî

Abdurrahman bin Nizameddin Ahmed Nureddini Cami, Şeyh-ul-İslam idi. Âlim, veliy-yi kâmil idi. 1414 de, İran’da Cam kasabasında doğup, 1492 de Hirat’ta vefat etti. İmam-ı Muhammed Şeybani hazretlerinin soyundandır. Beş yaşında iken Muhammed Parisa hazretlerinin huzuruna götürülüp teveccühüne mazhar oldu. Ubeydullah hazretlerine yazdığı mektuplardan ikisi Reşehatda mevcuttur. Mevlana Sadüddini Kaşgariden feyiz alarak kemale geldi ve irşada mezun oldu. Sadüddin hazretleri, Nizameddini Hamuşün halifesi olup, hicri 860 senesinde Hirat’ta vefat etmiştir. Nizamüddini Hamuş hazretleri, Alaüddini Attar hazretlerinin halifelerinin en üstünü idi. Molla Cami hazretleri çok kitap yazdı. Şevahid-ün-nübüvve kitabı, Mahmud bin Osman Lamii ve Ehi-zade Abdulhâlim tarafından, farscadan türkceye tercüme edilmiş ve farisisi ve türkçe tercümesi Hakikat Kitabevi tarafından bastırılmıştır. Kerametleri görüldü. Fatih sultan Muhammed, kendisini İstanbul’a davet etti. Konya’ya kadar geldi. Fatihin vefatını haber alarak geri döndü.

Videos

Muhteşem Bir Eser!
Hakîkat Kitâbevi'nin yayınlarından olan Şevâhid-ün Nübüvve: Peygamberlik Müjdeleri adlı muhteşem esere ait video. Kitabı sevdiklerinizle paylaşabilir, sitenize ekleyebilirsiniz

Also by This Publisher

Reviews

Review by: Muhammad Hassan on Jan. 25, 2012 :
Hakikat Kitabevi'nden muhteşem bir eser daha. Herkesin dikkatle okuyup anlaması gereken paha biçilmez bir eser. Bu kıymetli eserin linkini sevdiklerinizle paylaşabilir, sitelerinize ekleyebilirsiniz. Allah hazırlayanlardan razı olsun.
(review of free book)

Report this book