Thư Tình Viết Muộn

truyện dài

Hoàng Chính

Copyright by Hoàng Chính
Kệ Sách Xuất Bản
Smashwords Edition

ISBN: 978-1-4524-3459-9 More
Download: epub mobi (Kindle) pdf more Online Reader
About Hoàng Chính

Sinh ngày 14 tháng 5, năm 1954 tại Hải Phòng. Tốt nghiệp y khoa Sài Gòn năm 1979. Định cư tại Canada từ năm 1983. Đã cộng tác với nhiều tạp chí văn học trước cũng như sau 1975. Hiện là thông dịch viên tòa án liên bang.
Tác phẩm đã xuất bản:
Nửa Đêm Nghe Mẹ Thở Dài (thơ, nxb Làng Văn 1991)
Mùa Thu Cuối Cùng (tập truyện, nxb Làng Văn 1994)
Tình Khúc (truyện dài, Văn Học 2000)
Lời Tỏ Tình Đã Cũ (tập truyện, nxh Văn Mới 2000)
Mấy Sông Cũng Lội (truyện dài, nxb Văn Mới 1999)
Viết Cho Mẹ Ở Quê Nhà (tập truyện, nxb Văn Mới 2005)
Một Đoạn Trong Thánh Kinh (tập truyện, nxb Nhân Ảnh 2007)
Tình Ở Đài Bắc (tập truyện, nxh Nhân Ảnh, 2007)
Thư Tình Viết Muộn (truyện dài, nxh Nhân Ảnh, 2007)
Đêm, Từng Mảnh…(tập truyện, nxh Nhân Ảnh, 2010)
Hoang Chinh (born May 14, 1954) is a poet, novelist, translator and a contributor to many Vietnamese literary magazines. He graduated from Sai Gon Medical School in 1979 as a haematologist and migrated to Canada in 1983.
His publications in Vietnamese include:
Hearing Mother Sighs at Midnight (poems, 1991), The Last Autumn (short stories, 1994), Love Sonata (novel, 2000), A Belated Love Confession (short stories, 2002), No Matter How Many Rivers to Cross (novel, 2003), Writings for Mother Back Home (short stories, 2003), An Excerpt from the Bible (short stories, 2006), Love in Taipei (short stories, 2007), A Belated Love Epistle (novel, 2007), Night, Apiece… (short stories, 2010).
Two of his English short stories had been broadcasted on BBC World Service Programmes. He currently lives in Toronto and is an Accredited Court Interpreter.

Also by This Author

Also by This Publisher

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book