tập truyện Nguyễn Thị Thảo An

tập truyện
nguyễn thị thảo an

Kệ Sách eBook Publishing Center
Smashwords Edition
Copyright @2012 by Nguyễn Thị Thảo An
ISBN: 978-1-4524-4507-6
Download: epub mobi (Kindle) pdf Online Reader
About Nguyễn Thị Thảo An

Nguyễn Thị Thảo An

Nguyên quán Sài Gòn
Năm 1980: dạy học
Năm 1982: Vượt biên & Định cư tại Atlanta, tiểu bang Georgia, USA
Viết cho các báo: Văn, Văn Học, Hợp Lưu, Chủ Đề, Văn Học Liên Mạng, Văn Tuyển, Phố Văn, Trẻ Magazines, ,…
Và trang mạng Da Màu, Gió-O, VOA, RFI.
Thành viên trong Ban Chủ Trương Tạp Chí Phố Văn online.
Tác phẩm:
Tuyển tập 14 Tác Giả (Văn Tuyển xuất bản năm 2000)

Tuyển tập Bức Phù Điêu Khắc Cạn (Văn Mới năm 2001)

Tập truyện Nguyễn Thị Thảo An (Văn Mới 2011)

Learn more about Nguyễn Thị Thảo An

Also by This Publisher

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book