Besimi Dhe Islâmi

Rated 5.00/5 based on 1 reviews
Në këtë libër spjegohet një Hadisi sherif i Pejgamberit mbi Besimin dhe Islamin. Pra spjegohen kushtete e besimit dhe kushtet e Islamit, si dhe emrat (thirjet) e Allahut. Në fund të librit është Letra e Z.Sherafedin Munirit. Po ashtu është edhe fjalori fetar në gjuhën shqipe. More
Download: epub mobi (Kindle) pdf more Online Reader

Also by This Publisher

Reviews

İnan İnanan reviewed on July 20, 2012

This book is very enlightening and everyone should take the time to read and understand its contents. Thanks a lot to author of this great book.
(review of free book)
Report this book