Besimi Dhe Islâmi

Rated 5.00/5 based on 1 reviews
Në këtë libër spjegohet një Hadisi sherif i Pejgamberit mbi Besimin dhe Islamin. Pra spjegohen kushtete e besimit dhe kushtet e Islamit, si dhe emrat (thirjet) e Allahut. Në fund të librit është Letra e Z.Sherafedin Munirit. Po ashtu është edhe fjalori fetar në gjuhën shqipe. More
Download: epub mobi (Kindle) pdf more Online Reader

Also by This Publisher

Reviews

Review by: İnan İnanan on July 20, 2012 :
This book is very enlightening and everyone should take the time to read and understand its contents. Thanks a lot to author of this great book.
(review of free book)
Report this book