Libri Namazit

Rated 5.00/5 based on 1 reviews
Ky libër përmban nëntë njësi. Spjegimi mbi Itikati Ehl-i synetin, namazin, abdesin, guslin, tejemumin, agjërimin, haxhin dhe zeqatin. Në fund të librit mbi namazin janë paraqitur duat të cilat duhet të thuhen gjatë faljes së namazit por edhe jashta namazit. Këto sure dhe dua mund të ndëgjohen edhe me zë. More
Download: epub mobi (Kindle) pdf more Online Reader

Reviews

Review by: İnan İnanan on July 20, 2012 :
This book is very enlightening and everyone should take the time to read and understand its contents. Thanks a lot to author of this great book.
(review of free book)

Report this book