Collection the songs of Trinh Cong Son

Tuyển tập các ca khúc bất tử của Cố Nhạc Sỹ Trịnh Công Sơn. Hình như các tác phẩm của Ông đi liền với sự hình thành của loài người. Qua các ca khúc ta hiểu được cuộc đời và nhân sinh, vận mệnh. Những cảm giác mà đôi khi ta có mà không biết!
Mời các bạn sưu tầm!

Available ebook formats: epub html

First 50% Sample: epub Online Reader

Also by This Author

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book