Nije Mogao Odgovoriti

Rated 5.00/5 based on 1 reviews
Dajemo dozvolu svima onima koji žele da u originalu i bez promjene preštampaju ovu knjigu ili da je prevedu na neki drugi jezik. Mi činimo dovu i molimo Allaha dželle- šanuhu da ih blagoslovi za ovaj korisni rad i mi im se jako puno zahvaljujemo. Dozvola se daje pod uslovom da je papir na kojem štampaju ovu knjigu dobrog kvaliteta i da su dizajn i okvir teksta ispravni, uredni, i bez grešaka. More
Download: epub mobi (Kindle) pdf more Online Reader

Reviews

Review by: Ianus Christius on Feb. 26, 2014 :
Vrlo kreativno i poučno djelo...
(review of free book)

Report this book