Makâmât-i Mazhariyye

Gulâm Alî ismi ile bilinen bu fakîr Abdüllah (Dehlevî) “afâ anhu” bildiririm ki, bu kitâb, kemâlât ve ma’rifetler sâhibi destgâh hazret-i Mevlevî Naîmullahın, mürşidimiz ve seyyidimiz tarîkat nûrlarının kaynağı, hakîkat sırlarının menbâı, yakîn ve irfân erbâbının rehberi, Şemsüddîn Habîbullah hazret-i Mirzâ Cân-ı Cânânın “radıyallahü teâlâ anh” hâlleri ve halîfelerinin hâlleri ile alâkalıdır. More
Download: epub mobi (Kindle) pdf more Online Reader

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book