Hồi ký cố vấn quân sự Trung Quốc

Chúng tôi bắt đầu công bố dưới đây toàn văn tập hồi kí nhan đề GHI CHÉP THỰC VỀ VIỆC ĐOÀN CỐ VẤN QUÂN SỰ TRUNG QUỐC VIỆN TRỢ VIỆT NAM CHỐNG PHÁP (Hồi ký của những người trong cuộc), do Dương Danh Dy dịch và hiệu đính theo ấn bản 2002 của Nhà xuất bản Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây là lời kể của những người Trung Quốc đã sang Việt Nam thời gian 1950-1954 làm cố vấn trong cuộc chống Pháp. More

Available ebook formats: epub mobi pdf pdb txt html

First 20% Sample: epub mobi (Kindle) pdb Online Reader
Words: 163,110
Language: Vietnamese
ISBN: 9781301632190
About Nam Le Hoai

I'm a man.
I'm a freelancer now.

Report this book