Obrót Dziełami Sztuki w Państwach Unii Europejskiej i w Krajach Trzecich Jako Forma Inwestycji i Tezauryzacji Pieniądza

Publikacja naukowa opisująca ekonomiczne aspekty rynku sztuki m.in. znaczenie sztuki dla gospodarki , ryzyko związane z zakupem dzieł oraz charakterystykę segmentów rynku. Głównym celem pracy jest wskazanie czynników kształtujących ceny dzieł. Istotna część książki poświęcona jest aktorom biorącym udział w obrocie dziełami sztuki. More
Download: epub mobi (Kindle) pdf more Online Reader
About Bartosz Krapiński

Doktorant Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Jego zainteresowania naukowe obejmują zarówno zagadnienia związane z rynkiem sztuki, kulturą, sektorami kreatywnymi jak i specjalizacjami technologicznymi regionów i energetyką rozproszoną. Od 2010 roku związany jest z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową, jako członek zespołu w obszarze badawczym "Przedsiębiorstwa i Innowacje". W 2010 roku założył działalność gospodarczą pn. IOCCA Polska funkcjonującą na rynku wyrobów jubilerskich. W latach 2011-2012 zasiadał w Radzie Nadzorczej w spółce Weedo S.A.

Report this book