Introduksjon til sikker epost

Denne boken gir en kort innføring i hvordan du kan sikre din epost kommunikasjon, og til en del risikoer knyttet til bruk av usikret epost. Emner som berøres er autentisering, kryptering, virus og skadevare, passord og generelle tips.
Download: epub Online Reader
About Magnus Aastrøm

Magnus Aastrøm har bakgrunn fra den private sikkerhetsbransjen i Norge, og har i tillegg til fagbrev i sikkerhetsfaget en bred sikkerhetsfaglig kompetanse. Magnus har arbeidet med sikkerhetsrådgivning rettet mot svinnforebyggende- og ransforebyggende tiltak i både detaljhandel og bank, og i perioden 2009 - 2013 har Magnus også arbeidet med opplæring av vektere, ransforebyggende kurs, ordensvaktkurs, HMS opplæring, førstehjelpskurs og brannvernopplæring.

Learn more about Magnus Aastrøm

Also by This Author

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book