Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Παρά τα όσα λέγονται πολλοί συμπολίτες μας δεν κατέχουν απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, το ελάχιστο εφόδιο που θα τους επιτρέψει να συμμετάσχουν ισότιμα στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή του τόπου. Σε αυτή την εργασία εντοπίζουμε το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά αυτής της ομάδας και παρουσιάζουμε το πλαίσιο λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας.
Download: epub mobi (Kindle) pdf more Online Reader
Words: 2,670
Language: Greek
ISBN: 9781301056705
About Θανάσης Βασιλόγιαννης

Ο συγγραφέας είναι Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ με Παιδαγωγικές Σπουδές και Μεταπτυχιακό (MEd) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Εργάζεται ως εκπαιδευτικός στη Σιβιτανίδειο Σχολή.

Also by This Author

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book