Αξιολόγηση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

Η εργασία αυτή αναφέρεται στην αξιολόγηση των παραγόντων που επηρεάζουν την οργάνωση, τη λειτουργία και τα αποτελέσματα των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, υπό το πρίσμα της αποτελεσματικότητας και της ανταποδοτικότητας των διατιθέμενων πόρων.
Download: epub mobi (Kindle) pdf more Online Reader
Words: 2,030
Language: Greek
ISBN: 9781301104154
About Θανάσης Βασιλόγιαννης

Ο συγγραφέας είναι Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ με Παιδαγωγικές Σπουδές και Μεταπτυχιακό (MEd) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Εργάζεται ως εκπαιδευτικός στη Σιβιτανίδειο Σχολή.

Also by This Author

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book