Istina o - Bogu

Rated 5.00/5 based on 1 reviews
Ova elektronska knjiga je prijepis seminara, održanog 4. kolovoza 2012. godine u gradu Belo Horizonte u Brazilu, od strane AJ Millera (koji tvrdi da je Isus), kao dio serije seminara pod nazivom “Istina o“, a govori o poimanju Boga i kako ostvariti međuodnos s Bogom.
Download: epub mobi (Kindle) pdf more Online Reader
About the Series: The Truth About
Books giving a brief overview of fundamental topics of the Universe.

Also in Series: The Truth About

Also in Series: Croatian Translations

About the Series: Transcripts
Individual transcripts of recorded events.

Also in Series: Transcripts

Also by This Author

Also by This Publisher

Reviews

Ianus Christius reviewed on Dec. 5, 2013

Religijski traktat koji govori nešto više o poimanju Boga i kršćanstva, na neki drugi alternativni i zanimljiviji način.
(review of free book)
Report this book