Binnen Zonder Bellen

Europees parlementslid Philip Claeys (Vlaams Belang) beschrijft hoe het feitelijke wegvallen van de binnengrenzen in de EU de immigratiestroom nog groter en oncontroleerbaarder heeft gemaakt. Het asiel- en immigratiebeleid van de EU is geen oplossing voor het probleem, het is een onderdeel van het probleem. Elk land moet dus opnieuw zelf kunnen bepalen wie het op zijn grondgebied toelaat. More
Download: epub mobi (Kindle) pdf more Online Reader
About Philip Claeys

Philip Claeys werd geboren op 24 mei 1965 in Gent. Hij woont in Overijse met zijn echtgenote en zijn twee kinderen. Hij is licentiaat vertaler en behaalde eveneens een speciale licentie marketing.

Tijdens zijn studentenperiode was Claeys lid van de Nationalistische Studentenvereniging (NSV). Toen in 1986 de Vlaams Blok Jongeren (VBJ) werden opgericht, werkte hij meteen mee. Hij was nationaal voorzitter van VBJ tussen 1995 en 1999. Beroepshalve was hij fractiesecretaris van het Vlaams Blok in het Vlaams Parlement.

In juni 2003 werd hij Europees parlementslid, als opvolger van Karel Dillen. Hij werd een jaar later herverkozen, en werd lid van de commissie Buitenlandse Zaken en de subcommissie Veiligheid en Defensie.

Philip Claeys zetelde namens de ’niet ingeschreven’ parlementsleden als waarnemer in de Conferentie van de Voorzitters, het politieke bestuur van het Europees Parlement tot januari 2007. Nadien was hij ondervoorzitter van de fractie ’Identiteit, Traditie en Soevereiniteit’ (ITS).

In juni 2009 werd Claeys opnieuw verkozen. Hij zetelt nu in de commissie voor Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken van het Europees Parlement. Als plaatsvervanger in de commissie Buitenlandse Zaken blijft hij onder meer het dossier-Turkije opvolgen.

Report this book