چارجستار

چارجستار دربرگیرنده پژوهشهایی پیرامون گفتمانهای فرهنگ ایران و جهان است. در بخش نخست تاریخ به بازنگری گذارده میگردد. بخش دوم پهنه فرمانروایی ایران را ارزیابی مینماید. در بخش سوم آبراه و دریای پارس شناسایی میشود و سرانجام در بخش چهارم به هفت سین نگاهی افکنده میشود. چارجستار کاری است نو و یگانه از هر دیدگاه More

Available ebook formats: epub mobi pdf rtf lrf pdb txt html

First 20% Sample: epub mobi (Kindle) lrf more Online Reader
About Baktash Khamsehpour (Bahram Iranmand)

Baktash Khamsehpour is a writer and poet. He has also written many articles & reports. His various works are being published gradually. His works cover subjects ranging from history to philosophy. Baktash writing under the pen name "Bahram Iranmand" has also written a wide array of short stories.

Also by This Author

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book