Zmiana roli i pozycji konsumenta na rynku energii elektrycznej w Polsce po nowelizacjach ustawy Prawo energetyczne po 2007 roku

W niniejszej publikacji omówiono najważniejsze aspekty uprawnień konsumentów na rynku energii elektrycznej. Ukazano również dynamikę i źródła gruntownych zmian wprowadzonych ostatnimi nowelizacjami ustawy Prawo energetyczne. Dzięki przedstawieniu zagadnień z różnych perspektyw publikacja przybliży czytelnikowi sens i korzyści wynikające z wprowadzonych przez ustawodawcę zmian.

Available ebook formats: mobi html

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book