Nga Profeti I Mëshirës Frymëra Mëshironjëse

T'i afrohesh të vërtetës muhamedane është më shumë e mundur me forcën e dashurisë sesa me forcën e racionalizmit. Ka patur edhe nga mesi i profetëve të mëparshëm që kanë dëshiruar të shijojnë dhe të kenë nderin të ishin pasuesit e Tij.
Download: epub mobi (Kindle) pdf more Online Reader

Also by This Author

Also by This Publisher

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book