భగవద్గీత

భగవత్కృపవలన, సద్గురువుల కృపవలన, నేను గీతానువాదమును తెలుగుభాషలో, సరళభాషలో, సాధ్యమైనంత ఛందోబద్ధముగా వ్రాసితిని. ఇది తేటతెలుగు లలితగీత. ప్రౌడ కవితా గ్రాంధికముకాదు. తెలుగు తెలిసిన వారందరికీ సులభముగా అర్థమయ్యేవిధముగా, వినసొంపుగా వ్రాయుటకు నా శక్త్యానుసారముగా రచించినాము. మహానుభావులగు పండితశ్రేష్ఠులు నన్ను “మన తెలుగు మహిళ” వ్రాసినదన్న అభిమానముతో తప్పులను ఒప్పులుగా దిద్దుకొని, చదివి, అంగీకరించి More
Download: epub mobi (Kindle) pdf more Online Reader
About Sarada Devi Pillutla

She is a poetess. She writes poetry in Telugu, a language of India. She writes in a traditional 'grandhika' form of telugu poetry, but still easily understandable by any telugu speaking person. She is a highly spiritual person, who has translated many of her guru's works in hindi to english and telugu. At the age of 90 she started writing Bhagavad Gita in telugu poetry and completed within 3 months. She lives in Hyderabad , India.

Learn more about Sarada Devi Pillutla

Also by This Publisher

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book