an affair with girl woman and soul

ವೇದಾ ಮೇಡಂ ಕಥನ ಸುಖಾ ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಪಾತ್ರ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಥೆಗೆ ನೈಜತೆಯ ಸ್ಪರ್ಶ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
ಪ್ರೀತಿ ಎನ್ನುವುದು ಹುಟ್ಟುವ ಘಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷಣದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕೆ ಹೊರತು ವಿವರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಅದರ ವಿಷಾದರೂಪವನ್ನು ಕೂಡ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ. More

Available formats: epub, mobi, pdf, rtf, lrf, pdb, txt

First 20% Sample: epub mobi (Kindle) lrf more read online

Also by This Author

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book