Đất Ải

Đất Ải.
Tiểu thuyết. Ban đầu tác phẩm in giấy, nhà xuất bản Văn Mới phát hành (USA, 2005). Bản văn điện tử sau này (eBook edition 2013) tác giả có sửa chữa và bổ sung.
Copyright by Đào Vũ Hoài. ISBN 978 1 3104 4010 6. More
Download: epub mobi (Kindle) pdf more Online Reader
  • Category: Fiction » Urban
  • Words: 74,250
  • Language: Vietnamese
  • ISBN: 9781310440106
About Đào Vũ Hoài

Đào Vũ Hoài sinh tại Sài Gòn. Cuối năm 1977 cùng gia đình sang Na Uy định cư. Hiện sống bên Pháp.

Learn more about Đào Vũ Hoài

Also by This Author

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book