Qytetërimi i Virtyteve

Njeriu mahnitet mbas karakterit dhe për këtë e imiton atë të cilin e admiron. Kjo është një ndjesi e lindur. Kështu që, personat për të cilët ndjehet një nivel i lartë admirimi, kanë një vend të veçantë në ndërtimit e personalitetit të njeriut. Të bëhesh si ai që do, realizohet duke marrë shembujt e bukur që reflektohen nga ai.
Download: epub pdf rtf more Online Reader

Also by This Author

Also by This Publisher

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book