36 Lời Khuyên Dành Cho Người Khởi Nghiệp

Đừng đọc cuốn sách này nếu:
... bạn thuộc về đa số
... bạn muốn kê cao gối ngon giấc mỗi đêm
... bạn muốn một cuộc sống bình lặng
... bạn sợ hãi khi nghe thông tin năm 2012 có 55.000 doanh nghiệp giải thể More

Available ebook formats: epub

About Mr Zinbooks

zinbooks - books for you!

Report this book