Đêm Oakland và Những Truyện Khác

Đêm Oakland và Những Truyện Khác
tập truyện ngắn
Phùng Nguyễn
Ấn bản 2011
Kệ Sách xuất bản
Smashwords phát hành

***

Oakland Night and Other Stories
A collection of short stories
by Phung Nguyen
published by Kệ Sách
Smashwords edition - 2011
ISBN: 978-1-4524-5818-2 More
Download: epub mobi (Kindle) pdf Online Reader
About Phùng Nguyễn

Tên thật Nguyễn Đức Phùng
Đi lính từ năm 1968
Đến Hoa Kỳ năm 1984

Bắt đầu viết từ năm 1994, đã cộng tác với các tạp chí Văn, Văn Học, Hợp Lưu, Thế Kỷ 21, VHNT Liên Mạng, talawas.org, tienve.org, damau.org…

Chủ bút tạp chí Hợp Lưu (năm 2002)
Đồng chủ trương tạp chí mạng Da Màu (2006)
Chủ trương thư viện online Trên Kệ Sách (2008)
Chủ trương Trung tâm ấn hành eBook Kệ Sách (2011)

Tác phẩm đã xuất bản:

Tháp Ký Ức, tập truyện ngắn, nxb Văn 1998
Đêm Oakland và Những Truyện Khác, tập truyện ngắn, nxb Văn, 2001

Also by This Publisher

Reviews

This book has not yet been reviewed.

Print Edition

Report this book