Bước Đi Ngẫu Nhiên Trên Phố Wall

Mặc dù lý thuyết và quan điểm của Burton Malkiel vẫn còn gây khá nhiều tranh cãi, đôi lúc hơi cực đoan, nhưng có thể nói hiếm cuốn sách nào trình bày mọi vấn đề liên quan đến đầu tư chứng khoán một cách đầy đủ, dễ hiểu và hấp dẫn như Bước đi ngẫu nhiên trên Phố Wall. More

Available ebook formats: epub

About Mr Zinbooks

zinbooks - books for you!

Learn more about Mr Zinbooks

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book