Pika Eliksiri

Fryma dhe shpirti që do t'i mbruj individin, familjen dhe shoqërinë me frymën e diturisë, virtytit dhe kulturës shpirtërore nuk është fryma e ndërgjegjes egoiste si rezultat i interesit, por fryma e Mevlanasë dhe miqve të Zotit që kanë fituar shpirtërore nëpërmjet urtësive të Kuranit dhe Sunetit.
Download: epub mobi (Kindle) pdf more Online Reader

Also by This Author

Also by This Publisher

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book