Dashuri e Pakthyeshme

Libri “Dashuri e Pakthyeshme” e shkruar nga Erlet Shaqe vjen për lexuesin
shqiptar përmes një imagjinate të hollë dhe detajeve të kujdesshme.
Përmes këtij libri, autori ka bërë një ndarje ndërmjet novelave, të cilat
pasqyrojnë personazhe reale dhe të prekshëm, dhe poezive, ku ndjenja
e fuqishme e lirisë së dashurisë të deh dhe të prangon përmes figuracionit
të zgjedhur në vargjet e tij. More
Download: epub mobi (Kindle) pdf more Online Reader
  • Category: Fiction » Romance » General
  • Words: 10,210
  • Language: Albanian
  • ISBN: 9781311620040
About Erlet Shaqe

Erlet Shaqe (born 1984) is an Albanian writer and engineer. He is known for his novels and poetry, although he was first noticed for his engineering and research work. In the 2010s he focused on short stories until the publication of his first novel and poetry book, Dashuri e Pakthyeshme. In 2011 he founded AEA - Albania Energy Association and he is a chairman. In 2009, he was awarded from the Polytechnic University of Tirana for his research in renewable energy in Albania; he is well known for his composition in electronic music, and his philanthropy in different academic projects mostly in E-Learning and religious charity.
Erlet Shaqe is chairman of AEA-Albania Energy Association since in January 2011.[1] He is also creator of the academic project DuaLibra philanthropic project, which helps Albania academic system as first E-Learning system in country.

Report this book