Numerologija malce drugače - Prikaz numerološkega izračuna

Numerološki izračun za eno osebo. Numerološki izračun za najmanj dve osebi. More
Download: epub mobi (Kindle) pdf more Online Reader
Words: 1,080
Language: Slovenian
ISBN: 9781311189967
About Dusanka Mravlja

Rojena sem bila leta 1963; od rojstva živim v Ljubljani, kjer tudi delam. Z numerologijo se ukvarjam že zelo dolgo – na svoj način, seveda. Rada imam naravo, živali, gozd, morje, sonce, vse zvrsti dobre glasbe, znanstveno fantastiko, komedijo, Skandinavijo, Italijo in Južno Dalmacijo, zgodovino, dobro hrano in rdeče vino. Obožujem, ko imam občutek, da sem eno z naravo – ko sem istočasno velika in majhna. Nisem religiozna v klasičnem smislu; najbližje sem panteističnemu konceptu religije. Ne prenesem laži, prevar, mučenja, nepravičnosti, vojn, bolečine, lakote, revščine, neumnosti, bahanja, sebičnosti, ozkosrčnosti, in če mi kdo brska po možganih. Sem samska in na žalost nimam otrok, prav tako nimam vozniškega izpita. Imam pa kolo, psa in nekaj rib ter vodnih polžev. Kadim cigarete (še vedno...), pijem kavo in črni čaj. Sem 1,68 m visoka, težka pribl. 63 kg, imam rdečkaste lase, zelenkaste oči in sončne pege; lahko si predstavljate, da sem podobna resnični čarovnici - ampak resni in dobrosrčni…

I was born in 1963; from the beginning I live in Ljubljana, Slovenia, where I also work. I take an interest in numerology for a very long time – in my own way, of course. I like nature, animals, forest, sea, sun, all kinds of good music, science fiction, commedy, Scandinavia, Italy and Southern Dalmatia, history, good food and red wine. I adore to be one with nature – when I am big and small at the same time.
I am not religious in a classical sense; a pantheismical concept of religion is the closest to me. I can't stand lies, deceptions, turture, injustice, wars, pains, hunger, poverty, stupidity, boasting, selfishness, narrow-mindedness, and if one scratches me all over my brains. I am single and unfortunately don't have children, and I also don't have a driving-licence. But I have a bicycle, a he-dog and some fish and water-snails. I smoke cigarettes (still...), drink coffee and black tea. I am 168 cm tall, my weight is appr. 63 kg, I am red-haired, I have greenish eyes and sunspots; you can imagine I look like a real witch – but a serious and a goodhearted one…

»In še zmeraj verjamem v Dobro ter Življenje in Naravo. Živio!« / »And to Good and Life and Nature I still do trust. Hi!«

Also by This Author

Reviews

Review by: Branka Končar on May 19, 2014 : (no rating)
Zanimiva knjiga, ki numerologijo res razlaga malce drugače in čeprav glavni del knjige opisuje povezave med planeti, števili, energijami barv in kristalov ter povezanost z energetskim sistemom človeka, rastlin in živali, nas stalno preseneča s spontanimi zapisi, nasveti in informacijami. Ko skušaš knjigo ujeti v pričakovanja, ti zbeži in te vedno znova preseneča s svojim svobodnim tokom: podobna je iskrivemu potoku, ki vijuga po pisani pokrajini človeškega duha in se ne pusti ujeti v omejeno strugo numerologije. Drobce skozi leta pridobljenega znanja in modrosti je avtorica sestavila v zanimiv kolaž opisov, nasvetov, citatov in slik, posamezni delčki pa bralcu jasno nakažejo, kako je v vesolju vse povezano: od planetov, delovanja človeškega telesa, živali, rastlin in kristalov. Pisanost knjige je težko uloviti v kratek opis, saj v njej najdemo nasvete za branje knjig, pesmi, citate, lastne uvide in utrinke, ki se sestavijo v celoto tako, kakor jih je sestavil navdih.
(reviewed 2 days after purchase)

Review by: Branka Končar on May 19, 2014 : (no rating)
This is an interesting book that truly deals with numerology in a slightly different way. Although the book describes the connections among planets, numbers, colors and crystals and their connectedness with the energy system of humans, animals and plants, it keeps surprising the reader with its spontaneous insights, bits of wisdom, advice and information. The book is flowing freely and refuses to be caught into limiting expectations. It reminds me of a sparkling brook which runs across the colorful landscape of human spirit and exceeds the limits of numerology. The author combined the bits of knowledge and wisdom acquired through years into an interesting patchwork of insights, advice, quotations and pictures and these bits clearly show how everything in this universe is connected: from planets, animals, plants, crystals and human body. The book is enriched also with reading hints, it includes poems, quotations and insights that form a whole as put together by inspiration.
(reviewed 2 days after purchase)

Report this book