رازگان

.مقالات این کتاب نخستین بار در هفته نامه «فوق العاده» در سال ۶۸ – ۱۳۶۷ منتشر شدند
.این سلسله مقالات که با عنوان «رازگان» هر هفته در مجله فوق العاده بیرون می آمد گفتمانهای گوناگونی درباره فرهنگ ایران را دربرمیگرفت و اکنون پس از ۲۵ سال در قالب کتابی تجدید چاپ می شود More

Available ebook formats: epub mobi pdf rtf lrf pdb txt html

First 20% Sample: epub mobi (Kindle) lrf more Online Reader
About Baktash Khamsehpour (Bahram Iranmand)

Baktash Khamsehpour is a writer and poet. He has also written many articles & reports. His various works are being published gradually. His works cover subjects ranging from history to philosophy. Baktash writing under the pen name "Bahram Iranmand" has also written a wide array of short stories.

Also by This Author

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book