Thực Hành Viết Luận Văn Thần Học

Thực Hành Viết Luận Văn Thần Học là tập tài liệu hướng dẫn nhằm giúp đỡ các học viên có một kiến thức tổng quát để chuẩn bị cho luận án tốt nghiệp của mình. More

Available ebook formats: epub mobi pdf rtf lrf pdb txt html

First 15% Sample: epub mobi (Kindle) lrf more Online Reader
About Le Phan

About Le Phan
Le Phan is the pen-name of Phuoc Le. Phuoc Le graduated from Seminari Theoloji Malaysia (STM), Malaysia and Asian Center for Theological Studies and Mission (ACTS), Korea. He is married with three kids. Phuoc Le used to work as an independent pastor and theological instructor teaching and preaching for TEE in Vietnam and at various Bible schools among the house churches in Vietnam. He is now serving as a senior pastor for the Vietnamese Baptist Church of San Diego, California, USA.

Tác Giả Lê Phan
Lê Phan là bút danh của Phước Lê. Phước Lê tốt nghiệp trường thần học Seminari Theoloji Malaysia, Malaysia và Asian Center for Theological Studies and Mission (ACTS), Hàn Quốc. Ông lập gia đình và có ba người con. Ms Phước Lê từng hầu việc Chúa tự do và giảng dạy cho chương trình Thần Học Phúc Âm (TEE Vietnam) và một số trường thần học tư gia tại Việt nam. Hiện nay ông đang phục vụ trong vai trò mục sư quản nhiệm tại Hội Thánh Báp-tít Phước Lành San Diego, California, Hoa Kỳ.

Liên Lạc:
email: chucbinhan@gmail.com

Learn more about Le Phan

Also by This Author

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book