A New Start in the Niobrara for Mr. and Mrs. O'Malley

Rated 4.00/5 based on 1 reviews
Darcy and Brigit O'Malley always wanted a new start for themselves. Hearing that things in the Niobrara Valley of northeast Nebraska offered them opportunities denied them in County Mayo, they eagerly board the train bound for the new town of Randolph Nebraska with hopes and dreams in their hearts. More
Download: epub mobi (Kindle) pdf more Online Reader
Words: 710
Language: English
ISBN: 9781310380143
About Laurel A. Rockefeller

Born, raised, and educated in Lincoln, Nebraska USA Laurel A. Rockefeller is author of over twenty books published and self-published since August, 2012. A dedicated scholar and biographical historian, Ms. Rockefeller is passionate about education and improving history literacy worldwide.

With her easy to understand fireside storytelling style, Laurel A. Rockefeller is the historian for people who do not like history.

In her spare time, Laurel enjoys spending time with her cockatiels, attending living history activities, travelling to historic places in both the United States and United Kingdom, and watching classic motion pictures and television series.

Wedi ei geni, ei magu a’i haddysgu yn Lincoln, Nebraska yn UDA, mae Laurel A. Rockefeller yn awdur gyda thros ugain o lyfrau wedi’u cyhoeddi a’u hunan gyhoeddi ers Awst 2012. Yn hanesydd ac ysgolhaig ymroddedig, mae Ms. Rockefeller yn angerddol dros addysg a gwella llythrennedd hanes ledled y byd.

Gydag arddull adrodd stori sy’n hawdd iawn i’w ddeall, Laurel A. Rockefeller yw’r hanesydd ar gyfer pobl nad ydynt yn hoffi hanes.

Yn ei hamser rhydd, mae Laurel yn mwynhau treulio amser gyda’i pharotiaid copog, mynychu gweithgareddau hanes byw, teithio i lefydd hanesyddol yn yr Unol Daleithiau a’r Deyrnas Unedig, a gwylio ffilmiau a chyfresi teledu clasurol.

Also in Series: American Stories

Also by This Author

Reviews

Review by: Victoria Zigler on Aug. 01, 2014 :
This is a very nice and well-written piece, but it feels more like the start of a longer tale than a story in its own right.
(review of free book)

Report this book