Fryma e Fundit

Shpirti i besimtarit të devotshëm dhe të vërtetë është një shpirt rrezatues për shumë zemra dhe mendje njerëzore për sa kohë që ky besimdrejtë jeton përherë me mendjen dhe zemrën e tij drejtuar Krijuesit të gjithësisë.
Download: epub mobi (Kindle) pdf more Online Reader

Also by This Author

Also by This Publisher

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book