Phản Ứng Cuối Cùng của Gióp

Phản ứng của Gióp trong bối cảnh Đức Giê-hô-va trả lời qua các bài thuyết giảng, được xem là hành động ăn năn và phủ phục trước Giê-hô-va Đức Chúa Trời, từng là đề tài được nghiên cứu và tranh luận gay gắt. Kết quả nghiên cứu cho rằng phản ứng của Gióp được hiểu như là hành động ăn năn về sự dại dột và kiêu ngạo của chính Gióp, trong đó có cả sự phủ phục thỏa lòng của ông nơi Đức Giê-hô-va. More

Available ebook formats: epub mobi pdf rtf lrf pdb html

First 15% Sample: epub mobi (Kindle) lrf more Online Reader
About Le Phan

About Le Phan
Le Phan is the pen-name of Phuoc Le. Phuoc Le graduated from Seminari Theoloji Malaysia (STM), Malaysia and Asian Center for Theological Studies and Mission (ACTS), Korea. He is married with three kids. Phuoc Le used to work as an independent pastor and theological instructor teaching and preaching for TEE in Vietnam and at various Bible schools among the house churches in Vietnam. He is now serving as a senior pastor for the Vietnamese Baptist Church of San Diego, California, USA.

Tác Giả Lê Phan
Lê Phan là bút danh của Phước Lê. Phước Lê tốt nghiệp trường thần học Seminari Theoloji Malaysia, Malaysia và Asian Center for Theological Studies and Mission (ACTS), Hàn Quốc. Ông lập gia đình và có ba người con. Ms Phước Lê từng hầu việc Chúa tự do và giảng dạy cho chương trình Thần Học Phúc Âm (TEE Vietnam) và một số trường thần học tư gia tại Việt nam. Hiện nay ông đang phục vụ trong vai trò mục sư quản nhiệm tại Hội Thánh Báp-tít Phước Lành San Diego, California, Hoa Kỳ.

Liên Lạc:
email: chucbinhan@gmail.com

Learn more about Le Phan

Also by This Author

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book