6 కథలు

చుట్టూ లెక్కకు తేలని సంఘటనలు... కంటబడ్డవి కొన్ని, కొన్ని తెల్పబడ్డవి... అన్నింటికీ ఒకేలా హృదయ స్పందన.. అట్టి స్పందనల రూపాలే నా రచనలు. అట్టి రచనలలోని... ఈ 6 కథలు.

Available ebook formats: epub mobi pdf rtf lrf pdb txt html

First 20% Sample: epub mobi (Kindle) lrf more Online Reader
  • Category: Fiction » Classics
  • Words: 6,950
  • Language: Telugu
Report this book