Bề Rộc Bề Trằm

Bề Rộc Bề Trằm (eBook edition 2014) gồm 33 truyện ngắn nay xuất bản thành tập. Tác giả giữ bản quyền, chịu trách nhiệm đổi chọn, bôi xóa hoặc thêm nhân thêm nhụy.
Copyright by Đào Vũ Hoài. ISBN 978 1 3100 1403 1. Latest update: 02 november 2016 More
Download: epub mobi (Kindle) pdf more Online Reader
About Đào Vũ Hoài

Đào Vũ Hoài sinh tại Sài Gòn. Cuối năm 1977 cùng gia đình sang Na Uy định cư. Hiện sống bên Pháp.

Also by This Author

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book