Bề Rộc Bề Trằm

Bề Rộc Bề Trằm (eBook edition 2014) gồm 33 truyện ngắn nay xuất bản thành tập. Tác giả giữ bản quyền, chịu trách nhiệm đã đổi chọn, bôi xóa hoặc điểm xuyết ít nhiều chi tiết cũng như phần nhân nhụy.
Copyright by Đào Vũ Hoài. ISBN 978 1 3100 1403 1. More
Download: epub mobi (Kindle) pdf more Online Reader
About Đào Vũ Hoài

Đào Vũ Hoài sinh tại Sài Gòn. Cuối năm 1977 cùng gia đình sang Na Uy định cư. Hiện sống bên Pháp.

Learn more about Đào Vũ Hoài

Also by This Author

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book