Happy Now आनंदी आज आत्ता या क्षणी

By
आनंद दुःख आत मनात आहे. बाहेर नाही. वरवर असे भासते खरे की आनंद दुःख काहीतरी मिळण्यावर न मिळण्यावर अवलंबून आहे पण ते खरे नाही. मन कारण शोधते आनंदी होण्याचे आणि दुःखी होण्याचे. आणि मनच आनंद करते आणि दुःख सुध्दा.
आपल्याला सराव करावा लागेल. मनाला सवय घालावी लागेल. चांगले पाहण्याची. प्रत्येक क्षण Happy Now राहण्याची. More
Download: epub mobi (Kindle) pdf more Online Reader
  • Category: Fiction » Inspirational
  • Words: 4,210
  • Language: Marathi
  • ISBN: 9781311903235

Also by This Author

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book