Burma'da Katre

Kıymetli okuyucum; Yaklaşık 3 yılımı verdiğim bu çalışmada, dünyada zulme uğrayan o kadar ülke var ki, eserimde hepsine yer verdim. Kısa anlatımlarla da olsa en azından bilgi niteliğinde belirttim. Bu çalışmamda şunu öğrendim: İslam medeniyetinin bir avuç Budist ve Siyonistlere medeniyetsizce yem olmasına sessiz kaldı-ğımız sürece, gerçek anlamda inancımız eksik olacağı kanısındayım. More
Download: epub mobi (Kindle) pdf more Online Reader
About Veysel Altunbay

Veysel ALTUNBAY

ESER İSMİ : "BURMA'DA KATRE", 2014

ESERİN YAZILMASINDA KULLANILAN KAYNAKLAR:

1-Arakan’s Place in the Civilisation of Bay”, Journal of the Burma Research Society (JBRS), Fifteenth Anniversary
2-Publications, No. 2, s.
3–4 S.B. Qanungo, A History of Chittagong, Cilt.1
4-A History of Arakan Past & Present
5-Dünden bugune Arakan DR. MUHAMMED YUNUS
Çeviren: Hatice Uğur
A.g.e.,.
6- Marshall Sir William Slim, Defeat into Victory
7- Antony Irwin, Burmese Outpost,
8-Arama motorları
9-Bilgi Siteleri
10-S.G.F. Brandon, A. Dictionary of Comparative Religion, London 1970, s.154 vd. Annemarıe Schımmel, Dinler Tarihine Giriş, Ankara 1955, s. 90–91; Herve Rousseau, Dinler (tıc. Osman Pazarlı), İstanbul 1970, Y. Hikmet Bayur, Hindistan Tarihi, Ankara 1987, I, 42–44; Günay Tümer, Abdurrahman Küçük, Dinler Tarihi, Ankara 1988,
11-World Bank, World Development Indicators 2011 s 10–12 milli gelir verileri
12- İslam ve Budizm(Ebu Davud, Edeb 20; Müslim, Cihad 6; Kütüb-i Sitte, Ramuz El-Ehadis)
13-http://tr.cooltext.com/

Read Veysel Altunbay's Smashwords Interview
Learn more about Veysel Altunbay

Reviews of Burma'da Katre by Veysel Altunbay

This book has not yet been reviewed.
Report this book