Een Amsterdammer ter haringvangst - seizoen 1910

In "Een Amsterdamer ter haringvangst" beschrijft Hendrik Vaz Nunes met humor, inzicht en veel detail het leven en werk op een haringbom in 1910, waarbij alle facetten van de haringvangst op de Noordzee gedetailleerd aan bod komen. More

Available ebook formats: epub pdf lrf pdb txt html

First 10% Sample: epub lrf pdb Online Reader
About Hendrik Vaz Nunes

Hendrik Vaz Nunes (1888-1977) was geboren en getogen te Amsterdam. Kort voor zijn 12de verjaardag, verliet hij de lagere school om in een sigarenfabriek te gaan werken, tot grote spijt van zijn schoolmeester, die liever had gezien dat zijn beste leerling naar de HBS ging. Maar 'Henkie' wilde liever geld verdienen om zijn moeder te steunen. Omdat de lonen in Nederland erg laag waren, probeerde hij op zijn zeventiende zijn geluk in Duitsland. Daar had hij allerlei banen en verdiende goed. Van het geld dat hij verdiende, stuurde hij een deel naar zijn moeder. Ook kwam hij af en toe naar huis, o.a. in 1910 om een jaar lang haring te gaan vissen op de Noordzee. (Zie zijn boek: "Een Amsterdammer ter haringvangst".)
Begin 1914 trouwde hij. Bij het aanbreken van de eerste wereldoorlog, ging hij met zijn vrouw en baby terug naar Nederland. Daar moest hij meteen de dienstplicht vervullen. Na de oorlog vond hij na enige moeite werk.
In de crisisjaren 1930 raakte Hendrik werkloos en bleef dat voor een periode van zeven jaar. Over die tijd gaat zijn boek, "Valide Bedelaars". In 1953, toen hij 65 jaar oud werd, was hij een van de eersten die kon 'trekken van Drees'. Hij voelde zich toen een rijk man. Vierentwintig jaar later, kort voor zijn negenentachtigste verjaardag, overleed hij.

Learn more about Hendrik Vaz Nunes

Also by This Author

Reviews

This book has not yet been reviewed.

Print Edition

Report this book