Valide Bedelaars

Gerrit is een goed en eerlijk vakman van rond de vijfenveertig en vader van vijf kinderen, als hij begin jaren 1930 werkloos wordt. 'Valide bedelaars' beschrijft hoe hij zich door deze moeilijke tijd heen worstelt. De lezer is getuige van de ellende en armoede waarin hij en zijn gezin moeten leven en van zijn gevoelens van onmacht, vernedering en eenzaamheid. More

Available ebook formats: epub pdf lrf pdb txt html

First 20% Sample: lrf pdb Online Reader
Published by Marlies Vaz Nunes
Words: 34,910
Language: Dutch
ISBN: 9781311514325
About Hendrik Vaz Nunes

Hendrik Vaz Nunes (1888-1977) was geboren en getogen te Amsterdam. Kort voor zijn 12de verjaardag, verliet hij de lagere school om in een sigarenfabriek te gaan werken, tot grote spijt van zijn schoolmeester, die liever had gezien dat zijn beste leerling naar de HBS ging. Maar 'Henkie' wilde liever geld verdienen om zijn moeder te steunen. Omdat de lonen in Nederland erg laag waren, probeerde hij op zijn zeventiende zijn geluk in Duitsland. Daar had hij allerlei banen en verdiende goed. Van het geld dat hij verdiende, stuurde hij een deel naar zijn moeder. Ook kwam hij af en toe naar huis, o.a. in 1910 om een jaar lang haring te gaan vissen op de Noordzee. (Zie zijn boek: "Een Amsterdammer ter haringvangst".)
Begin 1914 trouwde hij. Bij het aanbreken van de eerste wereldoorlog, ging hij met zijn vrouw en baby terug naar Nederland. Daar moest hij meteen de dienstplicht vervullen. Na de oorlog vond hij na enige moeite werk.
In de crisisjaren 1930 raakte Hendrik werkloos en bleef dat voor een periode van zeven jaar. Over die tijd gaat zijn boek, "Valide Bedelaars". In 1953, toen hij 65 jaar oud werd, was hij een van de eersten die kon 'trekken van Drees'. Hij voelde zich toen een rijk man. Vierentwintig jaar later, kort voor zijn negenentachtigste verjaardag, overleed hij.

Also by This Author

Reviews

This book has not yet been reviewed.

Print Edition

Report this book