The Explorers: King Maximillian (Tagalog Edition)

Ang The Explorers: King Maximillian ay kasunod ng The Explorers ni Kirsten Nimwey. Ang kuwento ay nangyari pagkalipas ng pitong taon nang matapos ang unang libro, kung saan nalaman ng mga Wielders na may isang maalamat na mandirigma ang mapapalaya at muling isisilang pagkatapos ng 25 taon nitong pagkakabilanggo sa ilalim ng kapangyarihan ng Great Seal. More
Available ebook formats: epub pdf lrf pdb txt
First 5% Sample: epub lrf pdb
About Kirsten Nimwey

Winner of NaNoWriMo 2014-2015: http://nanowrimo.org/participants/kirstennimwey

Kirsten Nimwey is an artist, illustrator, and a novelist. She was born in Manila, Philippines on March 23, 1990 to both Filipino parents. She graduated in college under Bachelor's Degree in Information Technology and is currently working as an artist, specializing in cartoon illustration industry. Her first novel series, "The Explorers" was published on November 2013 in Filipino Edition.

Read Kirsten Nimwey's Smashwords Interview
Learn more about Kirsten Nimwey
About the Series: The Explorers (Tagalog Edition)
"When the world's fate is at stake… a new breed of warriors will come…"

This series is the Tagalog Edition of The Explorers books by Kirsten Nimwey. To read the books in English language, please go to The Explorers (English Edition) series.

Also in Series: The Explorers (Tagalog Edition)

Also by This Author

Reviews of The Explorers: King Maximillian (Tagalog Edition) by Kirsten Nimwey

This book has not yet been reviewed.

Print Edition

Report this book