114 Kod

Elinizdeki bu eser, Kur’an perspektifinde Hz. Peygamberin belirlenen misyonu, vizyonu ve aksiyonunu belirlemek için kaleme alınmıştır. Önemli bir farkla ki, o da bu çalışmanın onun davranış ve sözlerine mesnet teşkil eden ayetlerin nüzul sırasına göre tertip edilmiş olmasıdır. More

Available ebook formats: epub lrf pdb html

First 10% Sample: epub lrf pdb Online Reader
About Ali Akyüz

1958 yılında Sakarya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sakarya’da tamamladı. 1982’de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünü bitirdi. 1985 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi olarak akademik çalışmalarına başladı. 1992 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Saîd b. Mansûr’un Musannefi’nin Yeniden İnşası adlı doktora tezini tamamladı. 1998’de Doçent, 2004 yılında Profesör oldu. İlahiyat Meslek Yüksek Okulu ve Fakülte Kurul Üyeliği gibi idari görevlerde bulundu. 2006 yılında Hadis Anabilim Dalı Başkanlığına seçildi. Halen Hadis Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. Yazarın: “Yaşayan Kur’an Hz. Peygamber”, “Hz. Peygamberin Medeniyet Projesi”, “Hz. Peygamberin Düşünce-Davranış-Konuşma Atlası”, “Kaynak Tetkiki Açısından Abdürrezzâk-Buhari İlişkisi Üzerine Bir Mukâyese”, “Said B. Mansur’un Musannef’inin Yeniden İnşası”, “Hadis Edebiyâtının Sened Atlası ve Muvatta’ın Sened Formları Çizelgesi” isimli eserlerinin yanında, “İnsanın yaratılış evrelerine dair hadisin yorumu, genetikle irtibatı ve kaderle ilişkisi”, “Beşer ve Peygamber Olarak Hz. Muhammed”, “Fırat hadisi üzerine yapılan bir değerlendirme”, “Çocuk ve Namaz”, “Sünnetin Nakledilmesinde Gösterilen Hassasiyet”, “İmam Buhâri’nin Yabancı Tesirlere Karşı Tavrı ve Bunun Eserlerine Yansıması”, “Sünnetin Toplumsal Fonksiyonu” vb. ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış makaleleri ve tebliğleri vardır. Halen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Hadis Anabilim Dalı Başkanı olarak akademik çalışmalarına devam etmekte olan Prof. Dr. Ali Akyüz evli ve iki çocuk babasıdır.

Also by This Publisher

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book