Tὶm kho báu bên trong: phật giáo và đời thường

Cuốn sách này tập hợp nhiều câu hỏi đặt ra với Thiền sư Daehaeng và những câu trả lời của Sư bà. Tựa đề của cuốn sách đã hàm ẩn nội dung tổng quát.
Có một kho tàng vĩ đại trong chúng ta, và để tìm được nó, chúng ta phải tìm trong chính mình, không nơi nào khác. More
Download: epub

Also by This Author

Also by This Publisher

Reviews of Tὶm kho báu bên trong: phật giáo và đời thường by Daehaeng

This book has not yet been reviewed.
Report this book