Ιφιγένεια εν γένει... Tragic!

Satirical metaphor, combining two famous ancient Greek tragedies by Euripides "Iphigenia in Aulis" and "Iphigenia in Tauris", with inspired comments on modern Greek society.
Κωμική μεταφορά που συνδυάζει τις γνωστές αρχαιοελληνικές τραγωδίες του Ευριπίδη "ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ" και "ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΝ ΤΑΥΡΟΙΣ", με μηνύματα που σατυρίζουν αφυπνιστικά τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα.

Available ebook formats: epub

  • Category: Screenplays » Comedy
  • Words: 17,410
  • Language: Greek
  • ISBN: 9786188143517

Print Edition

Report this book