فرماندهان و اسپهبدان ایرانسپهر

دو نمایشنامه که یکی در زمان گذشته و دیگری در زمان آینده است. «فرماندهان» گفتگوی دو فرمانده است یک سده پس از پایان فرمانروایی ساسانیان و «اسپهبدان ایرانسپهر» نشست چهار اسپهبد است در سده آینده در یک سپهرپیما More

Available ebook formats: epub mobi pdf rtf lrf pdb txt html

First 20% Sample: epub mobi (Kindle) lrf more Online Reader
Words: 2,060
Language: Persian
ISBN: 9781311672155
About Baktash Khamsehpour (Bahram Iranmand)

Baktash Khamsehpour is a writer and poet. He has also written many articles & reports. His various works are being published gradually. His works cover subjects ranging from history to philosophy. Baktash writing under the pen name "Bahram Iranmand" has also written a wide array of short stories.

Also by This Author

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book