Har vi det e-bokmarkedet vi kan forvente? Rapport om det norske e-bokmarkedet, mai 2015

Forbrukerrådet har skrevet en rapport om status i det norske e-bokmarkedet, hvor vi har sett på forbrukernes forventninger, samt testet de mest brukte e-bokløsningene og sett på hvorfor det norske e-bokmarkedet er relativt sett veldig lite. Rapporten antyder at forbrukerne opplever at prisen er for høy, utvalget for lite og at de tekniske løsningene fortsatt ikke er god nok. More
Download: epub
About Forbrukerrådet

Forbrukerrådet er en uavhengig interesseorganisasjon som bistår forbrukerne og påvirker myndigheter og næringsliv i en forbrukervennlig retning.

Report this book