Quá Trình Đầu tư - Sổ Tay Đầu Tư Giải Pháp ERP ở Doanh Nghiệp

Tập 1 của Sổ tay sẽ cung cấp kiến thức thiết thực về ERP, cũng như cách thức chọn lựa đầu tư và triển khai thành công giải pháp ERP nhằm từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. More

Available ebook formats: epub mobi pdf rtf lrf pdb txt html

First 10% Sample: epub mobi (Kindle) lrf more Online Reader
About Ictroi

I have more than 12 years’ experience in IT Industry of that I have 8 years’ experience consulting, selling & implementing ERP, CRM & Business Intelligent Solution worldwide.
I am experienced in Project Management, Resource Planning, P/L responsibility, Service Deliveries, Quality control, Account Management.
Expertise & Values:

• Experience in Textile and Garment , Platics, Dealer Management Solution....
• Project management experience for large and medium business
• ERP, CRM, Retail, BI solution consulting
• Sales & Presales Experience
• Experienced in G/L, AR, AP, Fixed Assets, SOP, POP, Inventory, Jobs Costing, Services Mgmt., HR, Manufacturing.

About the Series: Sổ Tay Đầu Tư Giải Pháp ERP ở Doanh Nghiệp
Thông điệp mà sổ tay nay mang đến sẽ là câu trả lời cho những câu hỏi:

1.Giúp chủ doanh nghiệp hiểu được giải pháp ERP là gì?

2. Áp dụng ERP vào quản lý doanh nghiệp như thế nào?

3. Lợi ích của cụ thể của giải pháp ERP gồm những gì?

4. Làm sao chọn được giải pháp ERP phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh?

5. Xác định rủi ro và thách thức khi đầu tư giải pháp ERP đồng thời đề xuất phương án phòng ngừa để đầu tư thành công.

CẤU TRÚC CỦA SỔ TAY

Để tiện cho việc theo dõi và tra cứu thông tin, cuốn Sổ tay này được chia làm 3 tập:

Tập 1: Giới thiệu tổng quan về quá trình đầu tư giải pháp ERP

Tập 2: Trình bày chi tiết xác định các yêu cầu từ các bộ phận / phòng ban của doanh nghiệp khi đầu tư giải pháp ERP

Tập 3

Phần 1:Trình bày quá trình chọn lựa nhà cung cấp giải pháp ERP:

Phần 2: Quản lý dự án ERP như thế nào?

Also in Series: Sổ Tay Đầu Tư Giải Pháp ERP ở Doanh Nghiệp

Also by This Author

Readers of This Book Also Read

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book